سایت پیش بینی فوتبال کینگ بت

سایت پیش بینی فوتبال کینگ بت

کینگ بت,پیش بینی فوتبال kingbet ,سایت شرط بندی کینگ بت,سایت پیش بینی فوتبال کینگ بت,kingbet فوتبال,kingbet آدرس جدید

معماری سایت پیش بینی فوتبال کینگ بت رومی:

این هنر و معماری ابتدا تحت تاثیر هنر اتروسکی و پس از آن متاثر از هنر یونانی شد. اما مشخصه های خاص خود را به دست آورد.

رمانتیسم:

در قرون اولیه این دوران هویت و معماری اروپا کاملا از بین رفت و در پی استقلال ممالک و بدست آوردن هویت گم شده، معماری ای در این دوران به وجود آمد که آن را در قرن نوزدهم رومانیک یا رومانسک نامیدند که تر کیبی از معماری قدیم اروپا، روم و مشرق زمین بود، که مرکز سایت پیش بینی فوتبال کینگ بت عمده آن را ایتالیا می دانند.

قرون وسطی

باروک

معماري باروك سایت پیش بینی فوتبال کینگ بت سایت پیش بینی فوتبال کینگ بت عبارت است از معماري كلاسيك منحط بي ساختار و داراي تزئينات نمايشي زياد و عجيب و غريب. اين شرط بندی کینگ بت سبك در ايتاليا پا گرفت و قسمت اعظم اروپا را هم به زير پوشش خود درآورد. باروك نوعي هنر است كه در آن قواعد تناسب رعايت نمي شود و همه چيز بنا به حواس هنرمند نمايانده مي شود.

باروک در زمینه معماری سایت پیش بینی فوتبال کینگ بت و هنر، به شیوهای گفته می شود که درآن بجای خطوط مستقیم، از قوس ها، منحنی ها وآرایش های پیچیده استفاده شده باشد.

رنسانس  دوره تجدید حیات :

کینگ بت
کینگ بت

شرط بندی کینگ بت

در این معماری تنها چیزهایی که پیداست کپی برداری از آثار هنری و معماری دوره روم و یونان در این دوره فراوان گردید و مقدمات تفکر مدرن نیز پایه گذاری گردید.

معماری مدرن در اروپا:

معماری شرط بندی کینگ بت مدرن در اروپا با ظهور مكتبی به نام نهضت هنر نو شروع شد. اين نهضت نام سبكی در اروپا بود كه برای طراحی پارچه يا طراحی مبلمان مورد استفاده بود.. آنها از فولاد چدن و بتن استفاده می كردند ولي در نما برای تزيينات از فرم های طبيعی و گياهی استفاده می كردند.

انفلاب صنعتی با تغییر و تحولاتی که در ساختار اقتصادی جوامع غربی ایجاد کرد زمینه بروز یک سری تحولات فکری فلسفی سیاسی و حقوقی عظیمی را فراهم ساخت»

اصول فكری اين سبك را می توان در موارد زير خلاصه كرد:

-انتقاد شديد از مكتب های تقليدی   -جدايی از گذشته   -ابداع فرم های جديد   -هنر مناسب زمان  -استفاده از توليدات مدرن(فلز) براي اسكلت و تزيينات    -استفاده از فرم های شرط بندی کینگ بت طبيعی

منشور اولیه معماری مدرن عبارت بود از:

– استفاده از اسكلت فولادي براي ساختمان   – نمايش ساختار بنا در نماي ساختمان   – عدم تقليد از سبك هاي گذشته    – حذف تزئينات در نما ساختمان

مدرنیسم شرط بندی کینگ بت بین الملل :

معماری مدرن هر چند بر اساس سنت ستیزی پایه گذاری شده است اما خود مدرنیسم همچون ققنوسی از خاکستر معماری های گذشته به وجود آمده بود همچون که در دنبال اهداف تداوم فضایی گوتیک قدم برداشته و روی به دیوارهای شرط بندی کینگ بت شیشه ای گذاشت و دیوارهای مواج باروک را دوباره زنده کرد و بار دیگر فضای متریک رنسانس را بهینه نمود و… معماری مدرن بین المللی در راستای اهداف متفکران مدرنیسم که به دنیال تحقق یکسانی جوامع و اجرای عدالت اجتماعی در جوامع بودند به وجود آمد که در این راستا با دو رویکرد معماری عملکرد گرا و معماری ارگانیک وارد صحنه گردید که دارای قابلیتهایی بین المللی بودند که برای درک بهتر معماری مدرن که تحت این دو رویکرد ارائه گردیده در ادامه به مختصر چند سطری را به تشریح این دورویکرد می پردازیم :

معماری شرط بندی کینگ بت ارگانیک:

این معماری بر پایه اندیشه ی نزدیکی میان معماری و محیط زیست شکل گرفته است . این شرط بندی کینگ بت معماری نوعی فناوری الهام گرفته از که طبیعت است که الگو های طبیعی عینا در آن تکرار می شود.

 

معماری ارگانیک در واقع دارای قوانین مجرد فضا نیست بلکه دارای قوانین است شرط بندی کینگ بت که در رشد و نمو عناصر طبیعی از پیش موجوداند .بنابراین نه قوانین شکل که قوانین ماده می باشد که در این مورد رایت متفکر و نظریه پرداز اصلی این تفکر چنین می گوید12 :

«مطالعه طبیعت مواد را آغاز کردم و دیدن آن ها را آموختم آن وقت آموختم تا آجر را همچون آجر و چوب را همچون چوب و شیشه وسیمان و فلز را در ذات خود و هم را چون خود مطالعه کنم گفتن این امر عجیب به نظر می آید اما این کار نیازمند تمرکز بسیار تصور بود. هر ماده ای می باید به گونه ای متفاوت مطرح می شد آرمان سادگی به مثابه جسمانیت ارگانیک طرحی که برای یک ماده مناسب بود برای ماده ای دیگر مناسب نبود .»

در واقع رایت به دنبال مجرد سازی عناصر طبیعی در محدوده هندسی ناب است البته مقصود هندسه اقلیدسی نیست .و شاید هم به نحوی این مسئله برای رایت، به دنبال مسئله شخصیت و فعالیت انسانی در رابطه مستقیم با طبیعت و یا تحقق آزادی فردی به مثابه یک ابداع ارگانیک یا  آمیختگی وابسته و پیوسته به آموخته های طبیعت است 13. اما برای در ک بهتر معماری ارگانیک و دیدگاههای رایت این ویژگیها را برای این معماری عنوان می کنیم14:

                     دارای پلان آزاد است.

                     به دنبال تحقق تداوم فضایی وشادی و سرزندگی فضایی است.

                     در طراحی داخلی فضا های معماری شکل اولیه حجمی را نفی می کند . kingbet آدرس جدید

            شرط بندی کینگ بت         بر مسئله ارتباط انسان ، طبیعت و معماری تاکید می ورزد .

kingbet آدرس جدید

                     معماری در آنچه که باید باشد و هست جست جو می کند .

                     چهار چوبها و قوانین ثابت و بی حرکت و محدود کننده را نفی می کند.

                     در بین اجزاء آن نوعی پیوستگی طبیعی وجود دارد که با طبیعت پیرامون آمیخته شده است.

                     به معماری به گونه ای تندیس گونه نگاه می کند.

بررسی و نقد موارد که در بالا ارائه گردید رو خوانندگان واگذار می کنیم.

 کارکرد گرایی

 

این جنبش را شاگردان بهرنس ارائه کردند  می توان به گروپوس میس وندروهه وکه مشهورترین آنها را لوکوربوزیه اشاهره داش. که با جمله «خانه ، ماشینی برای زندگی است» در طلب تحولی در معماری عصر خویش بود . البته این سخن بیشتر به خاطر مسئله نیاز مسکنی بود که در آن دوران در اروپا احساسا می شد با توجه kingbet آدرس جدید به مسائل انقلاب صنعتی و مهاجرت مردم به شهر ها و جنگهای جهانی اول و دوم باعث شده بود که تعداد بسیاری از افراد بی خانمان و فقیر در شهر ها باشند که در راستای رفع نیاز مسکن افراد و رفع فقر بود که جوامع روی شرط بندی کینگ بت به ساخت خانه های ارزان قیمت و کوچک کردن که در این خانه ها سعی بر آن می شد که تمامی نیازهای بهداشتی و رفاهی افراد بر آورده شود البته مفهوم خانه نیز در این جنبش تغییر کرد و دیگر با معانی کلاسیک شناخته نمی شد و فقط به عنوان جایی برای استراحت به آن  نگاه می شد.

البته در این دوران این معماران سعی در بدست آوردن حس زیبا از مفاهیم معماری بوده سعی بر آن داشتن که از زیبایی را توسط تزئینات بدست نیاورند که در این راستا ناب گرایی میس وندروهه به ظهور می رسد و حس شاعرانه لوکوربوزیه مفهوم جدیدی را در معماری باز میکند اما از ویژگیهای این جنبش می توان به موارد زیر توجه کرد 15:

  پلان شرط بندی کینگ بت آزاد

   ترجیح عملکرد بر فرم

–  استفاده از مصالح kingbet آدرس جدید مدرن همچون بتن ، شیشه…

  بدنبال انتقال مفاهیم عدم بار بری دیوارها و تحمل بار توسط سازها فلزی و بتنی (ستون)

  سیال بودن حجم بنا

  ارائه بروتالیسم در معماری و نماهای خشن با کیفیت خود مصالح

  به دنبال مفهوم گرایی در معماری

  طراحی بر اساس حداقل استاندارهای

  استفاده از سطوح صاف و عاری از هر نوع تزیینات و رنگ سفید

   مقدم دانستن شهر سازی ب معماری

    مقدم دانستن کار گروهی بر کار انفرادی

پست مدرنیسم

 

پست شرط بندی کینگ بت مدنیسم پیکره پیچیده و در هم تنیده و متنوعی از اندیشه ها ، آرا و نظریاتی است که در اواخر دهه 1960 م . سر برآورد و بعدا اندیشه های دیکانستراکشن D econstruction و مکاتب فکری غرب از جمله فمینیسم و پسااستعمارگرایی و غیره kingbet آدرس جدید جزو واژه پست مدرن فلسفی مطرح شدند

در تفکر پست مدرن هنر صرفا یک تجربه زیبا شناختی نیست ، بلکه روش شناخت جهان است .
ویژگی شاخص هنر پست مدرن تاکید بر کلیشه ، تقلید هزل آمیز ازسبک های مختلف و اختلاط و امتزاج رنگ های مختلف ( کولاژ Collage ) است . هنر دردنیای پست مدرن نه تعلق به چارچوب ارجاعی و معیار داوری خاصی است و نه به پروژه یا اتوپیای خاصی تعلق دارد . ایهاب حسن نظریه پرداز پست مدرن با ترسیم و ارائه جدولی از تمایزات بین دو جنبش مدرنیسم و پست مدرنیسم به طراحی و نقشه پردازی درباره معدوده ها و مرزهای اندیشه پست مدرن اقدام کرده است .

جدول تمایز مدرنیسم و پست مدرنیسم از دیدگاه ایهاب حسن:

مدرنیسم……………………………………….. پست مدرنیسم

صورت شرط بندی کینگ بت / صورت ربطی /صورت بارز…… ضد صورت ( صورت فعلی / صورت بسته)

هدف  ………………………………………… بازی
طرح / نقشه  …………………………………. شانس / تصادف
سلسله مراتب …………………………………. فرآیند / اجرا /رخداد
حضو …………………………………………  غیاب
تمرکز   ………………………………………. پراکندگی
ژانر / مرز…………………….. سایت پیش بینی فوتبال کینگ بت …………….. متن / بین متن
ریشه / عمق………….. kingbet آدرس جدید……………………… ریشه کاذب / ریزوم  / سطح

 

 

طراحان پست مدرن بر این عقیده سایت پیش بینی فوتبال کینگ بت هستند که به راحتی می توان تاریخ را دور زد وتاریخ معماری را به شیوه هایی اصیل ، تازه و بدیع مجددا به هم پیوند بزنند . آنان عموماجنبش های خود را در راستای حرکت های جدایی طلب و فرقه گرایانه سوق دادند و ازجنبش های وسیع و گسترده حقوق مدنی و پیوند های انسانی ، که می توانستند موجب رشد ،ارتقا و استعلای محدوده ها و عرصه فعالیت های گروهی گردند ، دوری می جستند .
معماری شرط بندی کینگ بت پست مدرن واکنشی است علیه چیزی که فردریش استوواسر ( فرتیس هاندرتواسر F. Stowasser- Fritz Hunderwasser ) نقاش معاصر اتریشی آن را ” استبداد خطوطمستقیم ” خوانده است .
در معماری جدید تاکید بر خطوط منحنی ، تاکید بر امور غیرقابل پیش بینی ، بر تزئین و تقلید هزل آمیز و بر زیبایی kingbet آدرس جدید غیر کارکردی استوار است .سطوح شفاف و آینه وار و هزارتوهای

پیچاپیچ ، عناصر عمده ای د سایت پیش بینی فوتبال کینگ بت ر معماری پست مدرن به شمارمی روند.

در سمت دیگر جریان معمار لاس وگاس به چشم می خورد که در فراگیریاز اغراق آمیزترین تعابیر معماری معاصر ، راه افراط را در پیش می گیرد که تفصیل آنرا می توان در کتاب ” آموختن ( فراگیری  از لاس و گاس ( (Learning From Las Vegas ) اثر رابرت ونتوری دید .

در این سبک معماری به آمیزه متنوعی از سبک های مختلف برمی خوریم . نمونه بارز آن ساختمان موسوم به قصر سزارها ( Caesara Palace ) بامجسمه ها و تندیس های قدیمی و نگهبانان پارکینگ و پیشخدمت هایی که به سبک لژیونرهای روم باستان لباس پوشیده اند ، است . در اینجا سیطره و سلطه تابلوهای متعدد نئون های رنگی پرزرق و برق که چشم هر مشتری را مفتون و محسور خود می سازد بر نماهای کمتردیدنی و نه چندان تماشایی میزهای  سایت پیش بینی فوتبال کینگ بت قمار و دستگاهای خودکار، فروش شرط بندی کینگ بت اغذیه و نوشیدنی ، به وضوح مشهود و ملموس است

 

عطف به تاریخ ، التقاط در سبک و شیوه های بیان معماری ، رجوع به اقلیم (منطقه گرایی ، تحت تاثیر نیاز ارتباط معماری با محیط و به ویژه اقلیم ) ، آزادی حس ترکیب ، عدول از مناطق عقلانی رنگ ، نشانه های kingbet آدرس جدید شخصی یا اجتماعی و بهره گیری از تمثیلهای دور و نزدیک و به طور کلی دستاورد    پست مدرنیسم ، تازگی وتنوع در شیوه های بیان معماری است .
نظریه پردازان پست مدرنیسم آلدوروسی وپائولوپورتوگزی در ایتالیا هستند .
پست مدرنیسم دوباره به رسمیت سایت پیش بینی فوتبال کینگ بت شناختن حضور ،دنیا دوستی ، خلاقیت و تنوع است و البته معنویت عینیت یافته که یک جهت گیری کیهانی است بر اساس علم معاصر .
جنکز پست مدرن را به مثابه دو عنوانگی ، یعنی نخبه وعامه پسند و جفت شدن این متضادها : سازگار و شورشی و نیز نو و کهنه ، دانسته است .به قول او هنر پست مدرن متاثر از شبکه جهانی است و حساسیت همراه با آن ، کنایه ای وجهانی و علنی شدن است .
پست مدرن را باید بر اساس پارادوکس آینده ( Post ) وپیشین ( Mode ) درک کرد .
Late Modern , Post Modern هر دو سنت از حدود 1960شروع شدند و هر دو به افول مدرنیسم واکنش نشان دادند . سایت پیش بینی فوتبال کینگ بت
دوره پست مدرن زمانانتخاب های مداوم است . دوره ای که هیچ روش تثبیت شده ای را نمی توان بی خود آگاهی و کنایه دنبال کرد ، تمامی سنت ها به نوعی اعتبار دارند .
پست مدرن اصولا تلفیق گزینشی kingbet آدرس جدید هر سنت با سیاق پیش از خود می باشد ، هم ادامه مدرنیسم است و هم فراتر از آن رفتن . بهترین کارهای پست مدرنیسم ویژگی ابهام و کنایه را دارا می باشند و انتخاب نامحدود ، کشمکش و گسستگی سنتها را به تصویر می کشند ، زیرا این چند گانگی آشکارا بر کثرت گرایی ما غالب است .
پست شرط بندی کینگ بت مدرنیسم را دوگانگی سایت پیش بینی فوتبال کینگ بت متناقض نما یا ابهامی میدانم که نام دو رگه اش به معنی ادامه مدرنیسم و فراتر از آن رفتن می باشد و متاثراز دهکده جهانی است و حس همراه با آن کنایه شهروندی جهانی شدن را در خود دارد .پست ” Post ” بودن به معنی ” برتر بودن ” است .
چارلز مور دو کتاب در مورد پستمدرن به نامهای : The Place Of House جایگاه خانه در سال 1976 و کتاب Body . Memory & Architecture بدن ، خاطره و معماری را در سال 1977 نوشت.

در موردپست سایت پیش بینی فوتبال کینگ بت مدرن:

 • تنوع مجموعه عناصر از نظر فرم ، اکلکتیسیسم
 • جستجوی یک سنتز برایحل مسائل واقعی که تمام توقعات و مشخصه های زمان را در برداشته باشد
 • کوچکترین معیار متدولوژیک ، kingbet آدرس جدید پیروی از مسائل واقعی و انتخاب روشی که از تفکر و حوصله حاصل میشود .
  طرح موزه ملی لندن 1980: رابرت ونتوری به همراه همسرش این مرکز را طراحیکردند . ساختمان 3 نما دارد . طراحی نمای ساختمان با خصوصیات محله است : 1 – یکنمای سنتی شرط بندی کینگ بت که سمت سایت پیش بینی فوتبال کینگ بت یک موزه تاریخی قرار دارد . 2- یک نمای مدرن که سمت خیابان وساختمانهای مدرن قرار دارد . 3 – نمای داخل کوچه که همگون با بافت محلی است .
  Robert Venturi (1925 – )
  TWA Terminal ( 1956-62)
  رابرت ونتوری معمارآمریکائی از شاگردان سارنین Saarinen و توئی کان Khan بود ودر دفتر آنها کار می کرد . در سال 1966 کتابی به نام ” پیچیدگی و تضاد در معماری ”
  Complexity & Contradiction In Architecture را به رشته تحریر در آورد .
  در این کتاب رابرت ونتوری اصول اندیشه ها و جهان بینی معماری مدرن را زیر سوالبرد . او در این کتاب خواستار توجه به kingbet آدرس جدید خصوصیات انسانی و توجه به معماری انسانی مدارشد . عمده نقد ونتوری در این کتاب متوجه میس وندروهه بود . در مقابل ” Less Is Bore ” ,” Less Is More “، به معنی کم خسته کننده است ، رامطرح می کند .

اوعقیده داشت مسائل بسیار پیچیده ( C omplex ) و تضاد  (Contradiction ) در ساختمان وجود سایت پیش بینی فوتبال کینگ بت دارد که نمی توان آنها را نادیده گرفت ، یا حذف کرد . ونتوری عقیده داشت که یک ساختمان نمی تواند یک فرم خاص داشته باشد ، برای او فرمهایی از قبیل خانه های دامنه کوههای ایتالیا که بر اساس نیازهای مردم و شرایط اقلیمی بنا شده ملاک است .
ونتوری هیچ اعتقادی به سبک بین المللی ندارد و به جای آن معتقد به زمینه گرایی ” C ntextualism ” kingbet آدرس جدید است ، یعنی هر بنایی باید بر اساس زمینه های فرهنگی ، اجتماعی ،تاریخی و کالبدی و شرایط آن سایت و ساختمان طراحی و اجرا شود .
از نظر کینگ بت پست مدرنها شرایط زیر فرم ساختمان را تعیین می کنند :

کینگ بت

1- خصوصیات کینگ بت فرهنگی ، اجتماعی ، تاریخی و اقتصادی افراد که از آن ساختمان استفادهمی کنند .
2- خصوصیات شهری ، خیابان ، میدان ، کوچه ، مغازه .
3- شرایطاقلیمی ، رطوبت ، سرما ، گرما ، جنگل ، صحرا .
4- نحوه شرط بندی کینگ بت زندگی روزمره اهالیساختمان ، نیازهای آنها ، پیش زمینه های ذهنی Event
” The Discourse Or Events ” A . A  سایت پیش بینی فوتبال کینگ بت. London 1983
رابرت ونتوری در سال 1972 کتاب دیگری به نام ” یادگیری ازلاس وگاس ” نوشت
” Learning From  kingbet آدرس جدیدLos Vegas ” . در این کتاب ، توجه معماران رابه فرهنگ و خصوصیات روزمره زندگی جلب کرد . وی در این کتاب کینگ بت یادآور شده که ، سمبلهاآنهایی نیستند که روشنفکران به مردم دیکته کردند بلکه ، این سمبلها را خود مردم طرحکرده و قابل فهم برای آنهاست . اشکال سردرها ، مغازه ها و احجام عامه پسند چیزی استکه در شهر لاس وگاس جذابیت خاصی داده است .
خانه مادر رابرت ونتوری درپنسیلوانیا 1962 در عین سادگی ، پیچیدگی و در عین تقارن ، نامتقارن است و در عینوحدت ، کثرت دارد . اولین ساختمان به سبک مدرن است . در این طرح نمادهایی چون بامشیبدار ، قوس ، سردر ورودی ، پنجره ها ، لوله دودکش وجود دارد . داخل ساختمان دارای فضاهای مختلف و گوناگون است و تضاد پلان را روی نما نشان داده ، نمای ساختمان نشان سایت پیش بینی فوتبال کینگ بت دادن ذهنیت یک کودک از خانه است.

 

چارلز جنکز Charles  kingbet آدرس جدیدJencks
تاریخ نگار و منتقد معماری است . در سال 1977 کتابی به نام ” زبان معماری پستمدرن ” The Leanguage Post Modern Architecture . او در این کتاب تاریخ دقیق مرگ معماری مدرن را روز 15 ژولای 1972 در ساعت 32/3 بعد از ظهر اعلام کرد . P . 32 این تاریخ اشاره به منهدم کردن آپارتمان های مسکونی پروت ایکو در شهر سنت لوییس آمریکا است.

Minoru Yamasaki , Pruitt – Igoe Housing , In St . Louis  (1952-55)
جنکز بیان می کند که این مجموعه آپارتمانها کینگ بت سمبل معماری مکعب شکل و بدون تزئینات مدرن بوده و بسیاری از اصول طراحی آن منطبق با اصول مطرح شده در سیام CIAM است ، عدم انطباق با فرهنگ سیاه پوستان فقیری که در آن زندگی می کردند و باور آنها از خانه ، که باعث شد آنها با آپارتمان بیگانه باشند.
بر طبق نظر جنکز معمارنباید به تنهایی خانه را طراحی کند ، بلکه همکار و مشاور او استفاده کنندگان آن می باشند .
به معماری شرط بندی کینگ بت پست مدرن به معماری پاپ Popular Architecture یا معماری مردمی هم می گویند ، چون در این نوع معماری از احجام و تزئینات و رنگهای عامه پسند و جالب توجه برای kingbet آدرس جدید سطح درک عموم استفاده میشود .
کتاب برنت برلین Brent Brolin 1976 ” شکست معماری مدرن ” ، The Failver Of Modern Architecture ، انتقادی به روش طراحی معماری و شهرسازی مدرن ، بخصوص به طرح شهر چندیگار هند 1957 لوکوربوزیه ،انجام داد .
او توضیح می دهد که لوکوربوزیه اصول ساخت این شهر را بر اساس نیازهای طبقه مرفه اروپایی طراحی کرده در حالی که سایت پیش بینی فوتبال کینگ بت طی دو دهه مردم فقیر هند خانه های این شهر را بر طبق نیازهای خود عوض کردند .
در طی دهه هفتاد و هشتاد خیل عظیم معماران به این سبک رو آوردند و هویت ساختمانهای خود را بر اساس بوم گرایی و فرهنگ مردم شکل داده اند .

مایکل گریوز Micheal Graves ،

چارلز مور Charles Moore ” Moor Is More ”
استانلی تایگرمن ، Stanly Tigerman

رابرت استرن Robert Stern  کینگ بت
فیلیپ جانسون Philip kingbet آدرس جدید  Johnson

،, AT & T Building 1978 , Newyork
یکی از طرحهای پست مدرن ، طرح میدان ایتالیایی ها Piazza D ‘ Italia کار چارلزمور است . این میدان برای ایتالیایی تباران در آمریکا بین سالهای

79- 1978 ساخته شده است .

 

منبع الهام فواره تروی در شهر روم  Fountain Trevi

است . میدانهای قدیمی با سایت پیش بینی فوتبال کینگ بت ساختمان ، مجسمه ، محوطه و خصوصا آب فواره به صورت یک مجموعه به هم تنیده شکل گرفته است .
طرح سایت نقشه شبه جزیره ایتالیا را روی پلان این میدان نشان می دهد ، چون اکثریت ایتالیایی ها از سنت لوییس از جزیره سیسیل هستند ، جزیره سیسیل در وسط این میدان به صورت سمبل قرار دارد .

پست مدرن سفید
در سال 1972 کتابی به نام ” پنج معمار ” Five Architects در نیویورک چاپ کرد وکار پنج معمار که در دهه 60 و 70 انجام گرفته بود را چاپ کرد .
این معماران ساختمانهای مدرن دهه 60 مدرنم تعالی و خصوصا Five Architects 1972  کینگ بتPeter Eisernman 1932
رنگ سفید مانند ویلا ساووا لوکوربوزیه را الگوی خود قرار دادند
منبع الهام اکثر ساختمانها مکعب شکل بودند
پست مدرن رابرت ونتوری kingbet آدرس جدید یک معماری التقاطی است .

1- مایکل کریوز((Micheal Graves 1934

از دهه 80 به سمت معماری سایت پیش بینی فوتبال کینگ بت پست مدرن حرکت کرد.

( ساختمان دفاترعمومی شهرداری پرتلند در آمریکا)
2- پیتر آیزنمن به سمت دیکانستراکشن  کینگ بت گرایش پیدا کرد .
3و4- جان هیداک((John Hejduk 1929 و

چالز گواتمی ( Charles Gwathmey 1938) تا حدودی در همان معماری پست مدرن باقیماند .
تنها ریچارد مه یر( Richard Meier 1934) کماکان kingbet آدرس جدید خود را به اصول معماری پست مدرن وفادار حس میکند